नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय खैरेनी
खैरेनी

आ.व. ०७७/७८ को न्युनतम मूल्याङ्कन पुस्तिकामालपोत कार्यालय खेरहनी चितवन

रजिष्ट्रेशन पारित प्रयोजनको लागि तोकिएको न्युनतम मूल्याँकन

आ.ब.२०७७/०७८ को न्युनतम मुल्याँकन को लागि http://dolrm.gov.np/assets/newsevents/n_65_892155_1594802172.pdf यहाँ किल्क गर्नुहोस ।


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)