नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय खैरेनी
खैरेनी

अनलार्इनमा काम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु  • क्रेता बिक्रेता (लिने-दिने), साक्षीहरु, अ.वा. लिने व्यक्ति, बैंक प्रतिनिधि आदि सम्पूर्ण व्यक्तिहरु सक्कलै नागरिकता लिई स्वयं उपस्थित हुन अनिवार्य छ ।

  • उक्त व्यक्तिहरुको फोटो र औंठा छाप पहिला नै लिई सकेको अवस्थामा समेत रुजुको लागि व्यक्ति स्वयं अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

  • औंठा छाप लिनु पर्ने/रुजु गर्नु पर्ने व्यक्तिहरुको औलाहरु कालो मसी/मेहन्दी नलागेको सफा हुनु पर्छ अन्यथा ल्याप्चे लिंदा समस्या आउन सक्छ ।

  • लिखतमा क्रेता र बिक्रेताको सम्पर्क नं. (मोबाईल नं.) अनिवार्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

  • बैंकको रोक्का/फुकुवा भएमा बैंक प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा नागरिकता लिई उपस्थित हुनु पर्नेछ ।

  • घर समेत जग्गा पारित वा धितो पारित हो भने अनिवार्य रुपमा पहिल्यै घर कायम गराउनु पर्नेछ ।

  • एकभन्दा बढी कित्ताको कारोबार भएमा प्रत्येक कित्ताको थैली रकम छुट्टा छुट्टै उल्लेख हुनु पर्नेछ ।

  • कि.का. गर्दा जग्गाको क्षेत्रफल घटबढ (नरघटी) भएमा पहिला घटबढ क्षेत्रफल कायम गरेर मात्र लिखत पारित गराउनु पर्नेछ ।

  • पुनश्च: अनलाइन सेवाले साविकमा रहेको कुनै पनि सेवा, सुविधा कटौती गरेको छैन, मात्र नेपाल सरकारले जारी गरेको घर जग्गा पास सम्बन्धी नियमहरुलाई नियम सम्बद्ध रुपमा लागु गरेको हो ।

 


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)